Kanalizace Stránecká Zhoř

Dne 28.11.2017 byla slavnostně zahájena realizace projektu „Kanalizace Stránecká Zhoř - Kochánov s napojením na ČOV Měřín“, která představuje odvádění splaškové odpadní vody od jednotlivých producentů odpadních vod navrženými stokami splaškové kanalizace v obcích Stránecká Zhoř a Kochánov do třech čerpacích stanic a odtud budou přečerpány na ČOV Měřín.

Cílem stavby je odkanalizování splaškových odpadních vod z obcí Stránecká Zhoř a Kochánova jejich čerpání na ČOV Měřín, v okrese Žďár nad Sázavou.

Obec Stránecká Zhoř leží cca 7 km severozápadně od města Velké Meziříčí v kraji Vysočina. V obci je vyprojektovaná splašková kanalizace a výtlak odpadních vod, který se bude napojovat do mechanického předčištění ČOV Měřín.

Obec Kochánov leží cca 2 km severovýchodně od obce Stránecká Zhoř v kraji Vysočina. V obci je vyprojektovaná splašková kanalizace a výtlak odpadních vod, který se bude napojovat do výtlačného potrubí v obci Stránecká Zhoř a tímto výtlakem bude napojena do mechanického předčištění ČOV Měřín.

Zhotovitelem stavby se stalo sdružení firem PKS stavby, a.s. a naší společností AQUASYS s.r.o., které bude stavbu realizovat pomocí projektového týmu divize vodohospodářských staveb.


TISKOVÉ ZPRÁVY

CYKLOSTEZKA MATĚJOV - NOVÉ VESELÍ

V sobotu 24.8.2019 jsme slavnostně otevřeli cyklostezku Matějov - Nové Veselí
Cyklostezka Matějov - Nové Veselí

KANALIZACE PETROVICE

Základní kámen stavby kanalizace v Petrovicích u Nového města na Moravě byl položen 26. června 2019.
AQUASYS - Petrovice

STRONGMAN CUP 2019

AQUASYS Strongman cup 2017

druhý ročník středoevropského poháru

CAT 730

Nové dempry CAT 730
CAT 730

BRZKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE A ČOV

Obec Brzkov zahájila provoz nové kanalizace a čistírny odpadních vod

Brzkov - odkanalizování obce

KANALIZACE STRÁNECKÁ ZHOŘ

Dne 28.11.2017 byla slavnostně zahájena realizace projektu „Kanalizace Stránecká Zhoř - Kochánov s napojením na ČOV Měřín"
AQUASYS - Stránecká Zhoř

NOVÉ STROJE CAT 315F A CAT 320E

Rozšířili jsme strojový par o dva nové stroje CAT 315F a CAT 320E
CAT 315 CAT 320

NEMOCNICE PELHŘIMOV

Nové parkoviště Nemocnice Pelhřimov bylo slavnostně otevřeno za účasti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
AQUASYS - Nemocnice Pelhřimov

NOVÁ POSILA FIREMNÍ FLOTILY

Rozšířili jsme náš vozový park o dva nové vozy Mercedes Benz Actros 2551 LS a VOLVO FH 13 500
AQUASYS - MB a VOLVO

SPORTOVEC ROKU 2015

Naše společnost se stala partnerem prestižní soutěže SPORTOVEC ROKU 2015.
Sportovec roku 2015 

NOVÝ OBCHVAT OTEVŘEN

V pondělí 23.listopadu 2015 byl otevřen chybějící úsek důležité komunikace spojující průmyslovou zónu Jamská se silnicí I/19 vedoucí do Nového Města na Moravě.
AQUASYS - obchvat Žďár 

ČELNÍ NAKLADAČ VOLVO L120H

V letošním roce jsme rozšířili skupinu čelních nakladačů o nové VOLVO L120H
AQUASYS - VOLVO L120H

» Více