Kanalizace Stránecká Zhoř

Dne 28.11.2017 byla slavnostně zahájena realizace projektu „Kanalizace Stránecká Zhoř - Kochánov s napojením na ČOV Měřín“, která představuje odvádění splaškové odpadní vody od jednotlivých producentů odpadních vod navrženými stokami splaškové kanalizace v obcích Stránecká Zhoř a Kochánov do třech čerpacích stanic a odtud budou přečerpány na ČOV Měřín.

Cílem stavby je odkanalizování splaškových odpadních vod z obcí Stránecká Zhoř a Kochánova jejich čerpání na ČOV Měřín, v okrese Žďár nad Sázavou.

Obec Stránecká Zhoř leží cca 7 km severozápadně od města Velké Meziříčí v kraji Vysočina. V obci je vyprojektovaná splašková kanalizace a výtlak odpadních vod, který se bude napojovat do mechanického předčištění ČOV Měřín.

Obec Kochánov leží cca 2 km severovýchodně od obce Stránecká Zhoř v kraji Vysočina. V obci je vyprojektovaná splašková kanalizace a výtlak odpadních vod, který se bude napojovat do výtlačného potrubí v obci Stránecká Zhoř a tímto výtlakem bude napojena do mechanického předčištění ČOV Měřín.

Zhotovitelem stavby se stalo sdružení firem PKS stavby, a.s. a naší společností AQUASYS s.r.o., které bude stavbu realizovat pomocí projektového týmu divize vodohospodářských staveb.


TISKOVÉ ZPRÁVY

STRONGMAN CUP 2019

AQUASYS Strongman cup 2017

druhý ročník středoevropského poháru

CAT 730

Nové dempry CAT 730
CAT 730

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ NA POZICI VÝROBNÍHO ŘEDITELE

Novým výrobním ředitelem naší společnosti se od 1.1.2019 stal Radek LÍBAL

BRZKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE A ČOV

Obec Brzkov zahájila provoz nové kanalizace a čistírny odpadních vod

Brzkov - odkanalizování obce

KANALIZACE STRÁNECKÁ ZHOŘ

Dne 28.11.2017 byla slavnostně zahájena realizace projektu „Kanalizace Stránecká Zhoř - Kochánov s napojením na ČOV Měřín"
AQUASYS - Stránecká Zhoř

NOVÉ STROJE CAT 315F A CAT 320E

Rozšířili jsme strojový par o dva nové stroje CAT 315F a CAT 320E
CAT 315 CAT 320

NEMOCNICE PELHŘIMOV

Nové parkoviště Nemocnice Pelhřimov bylo slavnostně otevřeno za účasti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
AQUASYS - Nemocnice Pelhřimov

NOVÁ POSILA FIREMNÍ FLOTILY

Rozšířili jsme náš vozový park o dva nové vozy Mercedes Benz Actros 2551 LS a VOLVO FH 13 500
AQUASYS - MB a VOLVO

SPORTOVEC ROKU 2015

Naše společnost se stala partnerem prestižní soutěže SPORTOVEC ROKU 2015.
Sportovec roku 2015 

NOVÝ OBCHVAT OTEVŘEN

V pondělí 23.listopadu 2015 byl otevřen chybějící úsek důležité komunikace spojující průmyslovou zónu Jamská se silnicí I/19 vedoucí do Nového Města na Moravě.
AQUASYS - obchvat Žďár 

ČELNÍ NAKLADAČ VOLVO L120H

V letošním roce jsme rozšířili skupinu čelních nakladačů o nové VOLVO L120H
AQUASYS - VOLVO L120H

NOVÉ PÁSOVÉ RÝPADLO VOLVO EC 180 DL

Naše společnost rozšířila svůj strojový park o nové pásové rýpadlo VOLVO EC 180 DL.
VOLVO EC180 


» Více