Brzkov - odkanalizování obce a ČOV

Obec Brzkov zahájila provoz nové kanalizace a čistírny odpadních vod

V pátek 21. 9. 2018 byla za účasti senátora parlamentu České republiky RNDr. Miloše Vystrčila, radního pro oblast regionálního rozvoje kraje Vysočina pana Ing. Bc. Martina Hyského, statutárních zástupců obce Brzkov, zástupců zhotovitele a dalších dotčených orgánů, slavnostně zprovozněna čistírna odpadních vod a splašková gravitační kanalizace. Cílem stavby bylo úplné odkanalizování obce Brzkov na Jihlavsku, kde došlo celkovému vyřešení původního stavu v odvádění odpadních vod tak, aby nové odkanalizování obce odpovídalo platné legislativě a odpovídajícím standardům.  Stavba řešila stokovou síť splaškové kanalizace typu gravitační. Koncovka odvádění odpadních vod je vyřešena samostatnou čistírnou odpadních vod. Stavba byla zahájena v roce 2017 a bylo vybudováno 3 290 metrů kanalizace včetně odboček a byla nově vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 350 ekvivalentních obyvatel. Projektové práce vypracovala projekční kancelář IMC, POD HRADBAMI 3, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ pod vedením Ing. Miloše Charváta a samotnou stavbu provádělo sdružení firem AQUASYS, spol. s r.o. a VHZ-DIS, s.r.o. Projekt byl spolufinancován z národních prostředků prostřednictvím dotačního titulu Ministerstva zemědělství 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“.


TISKOVÉ ZPRÁVY

CYKLOSTEZKA MATĚJOV - NOVÉ VESELÍ

V sobotu 24.8.2019 jsme slavnostně otevřeli cyklostezku Matějov - Nové Veselí
Cyklostezka Matějov - Nové Veselí

KANALIZACE PETROVICE

Základní kámen stavby kanalizace v Petrovicích u Nového města na Moravě byl položen 26. června 2019.
AQUASYS - Petrovice

STRONGMAN CUP 2019

AQUASYS Strongman cup 2017

druhý ročník středoevropského poháru

CAT 730

Nové dempry CAT 730
CAT 730

BRZKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE A ČOV

Obec Brzkov zahájila provoz nové kanalizace a čistírny odpadních vod

Brzkov - odkanalizování obce

KANALIZACE STRÁNECKÁ ZHOŘ

Dne 28.11.2017 byla slavnostně zahájena realizace projektu „Kanalizace Stránecká Zhoř - Kochánov s napojením na ČOV Měřín"
AQUASYS - Stránecká Zhoř

NOVÉ STROJE CAT 315F A CAT 320E

Rozšířili jsme strojový par o dva nové stroje CAT 315F a CAT 320E
CAT 315 CAT 320

NEMOCNICE PELHŘIMOV

Nové parkoviště Nemocnice Pelhřimov bylo slavnostně otevřeno za účasti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
AQUASYS - Nemocnice Pelhřimov

NOVÁ POSILA FIREMNÍ FLOTILY

Rozšířili jsme náš vozový park o dva nové vozy Mercedes Benz Actros 2551 LS a VOLVO FH 13 500
AQUASYS - MB a VOLVO

SPORTOVEC ROKU 2015

Naše společnost se stala partnerem prestižní soutěže SPORTOVEC ROKU 2015.
Sportovec roku 2015 

NOVÝ OBCHVAT OTEVŘEN

V pondělí 23.listopadu 2015 byl otevřen chybějící úsek důležité komunikace spojující průmyslovou zónu Jamská se silnicí I/19 vedoucí do Nového Města na Moravě.
AQUASYS - obchvat Žďár 

ČELNÍ NAKLADAČ VOLVO L120H

V letošním roce jsme rozšířili skupinu čelních nakladačů o nové VOLVO L120H
AQUASYS - VOLVO L120H

» Více