AKTUALITY

20.10.2017 | REKONSTRUKCE ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRAHA SMÍCHOV- HOSTIVICE
Zdroj: Železniční stavby

V říjnu jsme zahájili práce na stavbě - Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov- Hostivice. Na této stavbě realizujeme železniční spodky a zemní práce na železničním svršku v žst. Praha Zličín a v žst Praha Jinonice, dále pak přeložky trubních vedení v žst Praha Jinonice.


 
13.09.2017 | KRNAP - ČERNOHORSKÝ POTOK
Zdroj: Lesotechnické a ekologické stavby

Účelem této stavby, která se blíží do finále, je oprava nebo obnova původního opevnění a stabilizace toku Černohorského potoku po povodních v Krkonošském národním parku. Současně i zmírnění destruktivních účinků splavenin realizací 3 retenčních přehrážek.


 
28.07.2017 | LESNÍ CESTA "KE ŠKOLCE"
Zdroj: AQUASYS.cz

V měsíci červenci jsme předali LC „Ke školce“  LC se nachází mezi obcemi Herálec a Vortová. Délka budované lesní cesty byla 0,4km. Celkově zastavěná plocha cca 2000m2 . Objednatel stavby: Lesy České republiky, s.p., lesní správa Nové Město na Moravě.

 


 
26.07.2017 | REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ POŘÍČANY
Zdroj: Železniční stavby
V měsíci červnu jsme zahájili práce na stavbě "Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst Poříčany". Na stavbě budeme realizovat bezbariérovou přístupovou rampu, přístupové komunikace, železní spodek a rekonstrukci staniční kanalizace.

 
25.07.2017 | BLÍZKOVSKÝ POTOK
Zdroj: Vodohospodářské stavby

Dne 30.6.2017 proběhlo předání díla „Blízkovský potok ř.km 1,610 – 2,505 – oprava dlažeb“. Jednalo se o rekonstrukci stávajících dlažeb, odbahnění a úpravu koryta. Stavba předána bez vad a nedodělků.


 
24.05.2017 | OBNOVA HORNÍ NÁDRŽE BRZKOV
Zdroj: Vodohospodářské stavby

Dne 16.5.2017 byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby "Obnova Horní nádrže v k.ú. Brzkov". Realizací stavby bylo dosaženo celkové revitalizace nádrže a obnovení její funkčnosti. Investorem stavby byla obec Brzkov, akce byla podpořena z národních prostředků Ministerstva zemědělství.


 
31.03.2017 | SVITAVY – ZVÝŠENÍ KAPACITY KORYTA ŘEKY SVITAVY
Zdroj: Vodohospodářské stavby
V současné době probíhají práce na zvýšení kapacity koryta řeky Svitavy. Jedná se o dokončení třetí etapy úpravy řeky Svitavy v rámci opatření proti povodním.
Probíhající práce: 
  • těžba sedimentu ze stávajícího koryta
  • převedení vody a zajištění přístupů Benešovými rámy
  • Realizace záhozů z lomového kamene


 
13.02.2017 | SKRÝVKOVÉ PRÁCE CEMEX SMIŘICE
Zdroj: AQUASYS.cz

V měsíci lednu jsme začali provádět skrývkové práce v pískovně CEMEX Smiřice.  V průběhu prací bude celkem odtěženo a odvezeno 110 tisíc m3 zeminy.


 
30.11.2016 | DEMOLICE CHLADÍCÍCH VĚŽÍ V AREÁLU TEPLÁRNY V PLANÉ NAD LUŽNICÍ
Zdroj: Demolice

V měsíci prosinci probíhají dokončovací práce na demolici chladírenských věží areálu teplárny v Plané nad Lužnicí. Jedná se o dvě tahové chladící věže Itterson výšky 37 m. Chladící věže byly postaveny v roce 1959 a 1967.
Postup prací spočíval v odbourání říms věží za pomocí horolezců a sestavení věžového jeřábu určeného pro demolici věží. Následné dokončení demolice již probíhalo pomocí strojové techniky.

 


 
23.11.2016 | DOKESKÁ ZÁTOKA MÁCHOVA JEZERA
Zdroj: Vodohospodářské stavby

V rámci realizace akce bude provedeno celoplošné odbahnění Dokeské zátky Máchova jezera, odvoz sedimentu, osazení spodních výpustí na stávající potrubí, doplnění zpevnění na návodní a vzdušné straně. Odbahnění bude prováděno suchou cestou. Předpokládaná doba výstavby je 4 měsíce. Napouštění Máchova jezera bude zahájeno nejpozději k 1.1.2017

Proběhne oprava zpevnění levého břehu hlavní stoky rybníka Břehyně v úseku od loviště po vzdouvací objekt. Dále bude v povodí Robečského potoka provedeno opevnění návodního svahu hrázky pomocí vaků vyplněných kamenivem.
 

 
05.11.2016 | REVITALIZACE TRATI PRAHA – VRANÉ NAD VLTAVOU - ČERČANY
Zdroj: Železniční stavby

V současné době probíhají práce na dokončení  opěrné stěny u koleje č.5 v železniční stanici Davle, která prochází kompletní rekonstrukcí. Jedná se o železobetonovou stěnu o celkové délce 55,6m a proměnné výšce 1,4 – 1,7m. Opěrná zeď bude zakončena železobetonovou římsou, na kterou bude osazeno mostní zábradelní svodidlo. Tyto práce by měly probíhat v závěru měsíce listopadu, současně s dokončením terénních úprav.
 


 
11.10.2016 | VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Zdroj: AQUASYS.cz

 
1 2 »
TISKOVÉ ZPRÁVY

KANALIZACE STRÁNECKÁ ZHOŘ

Dne 28.11.2017 byla slavnostně zahájena realizace projektu „Kanalizace Stránecká Zhoř - Kochánov s napojením na ČOV Měřín"
AQUASYS - Stránecká Zhoř

AQUASYS STRONGMAN CUP 2017

AQUASYS Strongman cup 2017

NOVÉ STROJE CAT 315F A CAT 320E

Rozšířili jsme strojový par o dva nové stroje CAT 315F a CAT 320E
CAT 315 CAT 320

NEMOCNICE PELHŘIMOV

Nové parkoviště Nemocnice Pelhřimov bylo slavnostně otevřeno za účasti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
AQUASYS - Nemocnice Pelhřimov

NOVÁ POSILA FIREMNÍ FLOTILY

Rozšířili jsme náš vozový park o dva nové vozy Mercedes Benz Actros 2551 LS a VOLVO FH 13 500
AQUASYS - MB a VOLVO

PŘIJMEME:

- Vedoucího vodohospodářských
  staveb
- Vedoucího dopravních staveb

Více v sekci kariéra....

SPORTOVEC ROKU 2015

Naše společnost se stala partnerem prestižní soutěže SPORTOVEC ROKU 2015.
Sportovec roku 2015 

NOVÝ OBCHVAT OTEVŘEN

V pondělí 23.listopadu 2015 byl otevřen chybějící úsek důležité komunikace spojující průmyslovou zónu Jamská se silnicí I/19 vedoucí do Nového Města na Moravě.
AQUASYS - obchvat Žďár 

ČELNÍ NAKLADAČ VOLVO L120H

V letošním roce jsme rozšířili skupinu čelních nakladačů o nové VOLVO L120H
AQUASYS - VOLVO L120H

NOVÉ PÁSOVÉ RÝPADLO VOLVO EC 180 DL

Naše společnost rozšířila svůj strojový park o nové pásové rýpadlo VOLVO EC 180 DL.
VOLVO EC180 

ROZŠÍŘENÍ VOZOVÉHO PARKU O VOZY MERCEDES-BENZ

S ohledem na rostoucí požadavky zákazníků jsme rozšířili náš vozový park o tři nové vozy Mercedes-Benz. 
MB Actros

ČELISŤOVÝ DRTIČ FINLAY J-1170

Naše společnost rozšířila divizi drcení a recyklace o čelitový drtič FINLAY J-1170 v provedení s nezávislým pohonem odhliňovací sekce.
AQUASYS - FINLAY_J_1170 


» Více