AKTUALITY

31.12.2018 | PODPORUJEME DEBRA ČR
Zdroj: AQUASYS.cz

V roce 2018 jsme finančně podpořili Charitativní organizaci DEBRA ČR, z.ú., která byla založena v roce 2004. Organizace DEBRA na celém světě podporuje lidi se vzácným puchýřnatým onemocněním Epidermolysis bullosa congenita (EB) - v Česku nazývaným nemoc motýlích křídel.


 
20.11.2018 | SIRÁKOVICKÝ RYBNÍK
Zdroj: Vodohospodářské stavby

Dokončujeme zakázku "Obnova a odbahnění Sirákovického rybníka" poblíž obce Sirákovice. V rámci zakázky bylo provedeno odbahnění v objemu 52.000m3 sedimentu a byla provedena obnova výpustného objektu. Smluvní cena díla je 19 650 tis Kč.


 
18.11.2018 | MĚSTO MNICHOVICE
Zdroj: Vodohospodářské stavby
Dne 5.11.2018 uzavřela společnost AQUASYS s městem Mnichovice smlouvu o dílo ma zakázku „MNICHOVICE - KANALIZACE MYŠLÍN A PŘIPOJENÍ MĚSTA MNICHOVICE NA SKUPINOVÝ VODOVOD REGION JIH A DOSTAVBA VODOVODNÍ SÍTĚ“ ve výši 87 926 657 Kč Součástí stavby bude provedení cca cca 9 km gravitační a tlakové kanalizace a cca 1 300 metrů vodovodních řadů. Staveniště bylo předáno 9.11.2018 a pnyní probíhají přípravní práce
 
15.11.2018 | DOSTAVBA STOKOVÉ SÍTĚ A DOSTROJENÍ ČOV V OBCI PCHERY
Zdroj: Vodohospodářské stavby
Dne 15.11 byla zkolaudována stavba Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery. Smluvní cena díla byla 78 492 tis Kč. A společnost AQUASYS se na zakázce podílela 33% objedmem prací ve sdružení ZEPRIS-VPK Suchý-AQUASYS-FORTEX.  V rámci akce bylo vybudováno přes 7 800 metrů stokových sítí a kanalizačních přípojek.
 
29.10.2018 | RYBNÍK KUKLE – OBNOVA
Zdroj: Vodohospodářské stavby

V měsíci říjnu naše společnost zahájila práce na akci  „Rybník Kukle – Obnova“  Investorem je lesní družstvo v Polné. Hlavním cílem je odbahnění a rekonstrukce sdružených objektů rybníka. Celkové množství odbahnění je téměř 100 000 m3 sedimentu.


 
16.10.2018 | REKONSTRUKCE HRÁZE A OBJEKTŮ RYBNÍKA PSTRUŽÁK
Zdroj: Vodohospodářské stavby

V roce 2018 byla dokončena oprava hráze a výstavba nového výpustného zařízení rybníka Pstružák. Investorem stavby byla společnost KINSKÝ Žďár a.s.. Účelem stavby bylo odstranění havarijního stavu tělesa hráze, výpustného zařízení a obnova bezpečnostního přelivu, tak aby byl schopný převést bezpečně stoletou povodeň.


 
16.09.2018 | VODNÍ NÁDRŽ KANČÍ OBORA
Zdroj: Lesotechnické a ekologické stavby

Naše společnost zahájila v měsící září práce na akci "VN Kančí obora" Investorem zakázky jsou Lesy ČR s.p. Oblast povodí Dyje. Hlavním cílem této zakázky je zadržení vody v oboře Moravský Krumlov, která bude sloužit k napájení zvěře. Při výstavbě bude odtěženo 14 000m3 zeminy, část bude použita na výstavbu hráze vodní nádrže. Společně s nádrží je navržena i vodní tůň s vlastním vypouštěcím zařízením.


 
30.08.2018 | OBEC HEŘMANOV
Zdroj: Vodohospodářské stavby
Společnost AQUASYS v srpnu zahájila stavbu Kanalizace a ČOV v obci Heřmanov na Vysočině. Součástí zakázky bude plné odkanalizování obce a výstavba ČOV. Stavby by měla být dokončena v červenci 2019. V současné době je stavba v plné rozpracovanosti.
 
16.07.2018 | SUCHÝ POTOK SUCHOHRDLY
Zdroj: Vodohospodářské stavby

V měsíci červenci jsme realizovali zakázku pro Povodí Moravy. "Suchý potok Suchohrdly, 6 170m - 7 300m - oprava Koryta". Hlavním cílem bylo vytěžení a zprůtočnění koryta potoka a oprava kamenných objektů.


 
08.02.2018 | OBNOVA RYBNÍKA NOVÝ U JISTEBNICE
Zdroj: Vodohospodářské stavby

Společnost AQUASYS spol. s r.o. zahájila realizaci zakázky "Obnova rybníka Nový u Jistebnice" pro privátního investora. V rámci provádění stavby bude odstraněno 64 275 m3 sedimentu ze dna zdrže rybníka Nový, bude obnovena návodní strana tělesa zemní sypané hráze. Dále dojde k výměně výpustného zařízení a celkové rekonstrukci bezpečnostního přelivu rybníka Nový.  Účelem stavby je plná obnova akumulační a retenční funkce rybníka Nový.

AQUASYS - Jistebnice

 


 
08.02.2018 | REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ NÁVESNÍHO RYBNÍKA - BĚLČICE
Zdroj: Vodohospodářské stavby
Naše společnost dokončuje realizaci zakázky "Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice". Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2017, v průběhu realizace došlo k odstranění sedimentu ze dna návesního rybníku a vybudování monolitických zdí na návodní straně hráze a na nátoku. Po odstranění sedimentu byli archeology objeveny na dně rybníka zbytky trámů původní tvrze ze 14. století, dále byli nalezeny zbytky středověké keramiky a  drobná nezdobená zlatá přezka, rovněž středověkého původu.

 
01.02.2018 | HEŘMANŮV MĚSTEC - DEMOLICE OBJEKTŮ
Zdroj: Demolice

Pro zadavatele Česká republika – Správa státních hmotných rezerv byly ve skladovacích kapacitách Vrbice I a Vrbice II odstraněny vymezené stavební objekty. Následně došlo k úpravě dotčených ploch a výstavbě odstavných ploch ze zámkové dlažby v celkové výměře cca 2 400 m2.


 
1 2 »
TISKOVÉ ZPRÁVY

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚNĚ NA POZICI OBCHODNÍHO ŘEDITELE

Dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 31.7.2019 byl ukončen pracovní poměr s panem Karlem Uhlířem na pozici obchodního ředitele.

STRONGMAN CUP 2019

AQUASYS Strongman cup 2017

druhý ročník středoevropského poháru

CAT 730

Nové dempry CAT 730
CAT 730

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ NA POZICI VÝROBNÍHO ŘEDITELE

Novým výrobním ředitelem naší společnosti se od 1.1.2019 stal Radek LÍBAL

BRZKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE A ČOV

Obec Brzkov zahájila provoz nové kanalizace a čistírny odpadních vod

Brzkov - odkanalizování obce

KANALIZACE STRÁNECKÁ ZHOŘ

Dne 28.11.2017 byla slavnostně zahájena realizace projektu „Kanalizace Stránecká Zhoř - Kochánov s napojením na ČOV Měřín"
AQUASYS - Stránecká Zhoř

NOVÉ STROJE CAT 315F A CAT 320E

Rozšířili jsme strojový par o dva nové stroje CAT 315F a CAT 320E
CAT 315 CAT 320

NEMOCNICE PELHŘIMOV

Nové parkoviště Nemocnice Pelhřimov bylo slavnostně otevřeno za účasti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
AQUASYS - Nemocnice Pelhřimov

NOVÁ POSILA FIREMNÍ FLOTILY

Rozšířili jsme náš vozový park o dva nové vozy Mercedes Benz Actros 2551 LS a VOLVO FH 13 500
AQUASYS - MB a VOLVO

SPORTOVEC ROKU 2015

Naše společnost se stala partnerem prestižní soutěže SPORTOVEC ROKU 2015.
Sportovec roku 2015 

NOVÝ OBCHVAT OTEVŘEN

V pondělí 23.listopadu 2015 byl otevřen chybějící úsek důležité komunikace spojující průmyslovou zónu Jamská se silnicí I/19 vedoucí do Nového Města na Moravě.
AQUASYS - obchvat Žďár 

ČELNÍ NAKLADAČ VOLVO L120H

V letošním roce jsme rozšířili skupinu čelních nakladačů o nové VOLVO L120H
AQUASYS - VOLVO L120H

» Více