PROFIL DIVIZE

Společnost AQUASYS spol. s r.o. je mezi odbornou veřejností známa především jako tradiční dodavatel vodohospodářských staveb a zejména jako společnost zabývající se realizací zemních prací. V poslední době však firma dynamicky rozšiřuje svoji působnost o další obory. Jednou z důležitých oblastí působení se postupně stává realizace pozemních staveb, kde jsme připraveni naplnit jak klasické, tak i netradiční požadavky nejrůznějších investorů ze sektoru veřejného i soukromého.

V oblasti občanského a průmyslového stavebnictví provádíme na klíč nejrůznější opravy, rekonstrukce či nové výstavby bytových objektů, výrobních a průmyslových hal, obchodních, logistických a skladových center až po komunikace, parkoviště nebo zpevněné plochy.V rámci generálních dodávek na klíč zajišťuje naše společnost také kompletní výstavby vodojemů a provozních budov čistíren odpadních vod, včetně dodávek jejich technologií.
Díky vysoce kvalifikovanému a sehranému týmu vedoucích pracovníků a díky využití zkušeností vlastních zaměstnanců a materiálně technického zázemí společnosti dokážeme zrealizovat technicky i technologicky nejnáročnější pozemní stavby.

Provádíme:

Pozemní stavby

  • Kompletní zemní práce pro všechny stavby
  • Hrubé terénní úpravy
  • Výstavbu komunikací, parkovišť, zpevněných ploch a hřišť
  • Výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek
  • Výstavbu a rekonstrukci vodojemů a čistíren odpadních vod včetně technologie
  • Pokládku inženýrských sítí pro bytovou a průmyslovou výstavbu

 

 

AKTUALITY

Cooper Standard Automotive - výstavba výrobního závodu

V měsíci srpnu naše společnost zahájila přípravu území a hrubé terénní úpravy na akci "Výstavba výrobního závodu společnosti Cooper Standard Automotive"

Oprava trafostanice Kralupy nad Vltavou

V měsících září a říjen roku 2013 jsme provedli stavební rekonstrukci objektu trafostanice v Kralupech nad Vltavou.

Srpen 2012: Dopravní hřiště u ZŠ Stoliňská Praha

V měsíci srpnu 2012 realizovala naše společnost výstavbu dopravního hřiště u ZŠ Stoliňská v Praze.

Sektorové centrum - výstavba sportovně-rekreačního areálu

Společnost AQUASYS dokončila výstavbu sportovně rekreačního areálu v Ústí nad Labem.

Červenec 2012: Kanalizace a ČOV Česká

V měcíci červnu byla dokončena stoka „E4“, práce na stoce „F“ jsou před dokončením. Probíhá příprava protlaku pod silnicí I.třídy v místě odbočky na Chotěboř.

Červenec 2012: Kanalizace a ČOV Bobrová

V měcíci červnu pokračují práce na výstavbě kanalizace stok „A“- protlak pod Bobrůvkou a pokládka potrubí v louce, zemní práce a montáž potrubí pod kostelem v Horní Bobrové. 

Červenec 2012: Tři Studně – Kanalizace a ČOV, recyklační dvůr

V měsíci červenci naše společnost realizovala příjezdovou komunikaci a zpevněné plochy pro ČOV a recyklační dvůr. 

Zkušební provoz - kanalizace Nedvědice

V současné době probíhá zkušební provoz ČS

Kanalizace a ČOV Česká Bělá

Práce na splaškové kanalizaci byly po zimní přestávce obnoveny od 15.3.2012

Tři Studně – Kanalizace a ČOV

V současné době probíhá zkušební provoz na ČOV 

Kanalizace a ČOV Bobrová

V měsíci květnu pokračují práce na výstavbě kanalizace stoky „A“

Kanalizace Řečice

Převzetím staveniště dne 26.9.2011 zahájila spotečnost výstavbu kanalizace v obci Řečice.
» Více