REFERENCE LESOTECHNICKÉ

Rekonstrukce lesní dopravní sítě Zátiší - Lesní cesta k hájence U Buku
Realizace: 05/2012 - 7/2012
Investor: Ing. Zdeněk Křečan
Finanční objem: 6 740 530,-
Sklad pro zabezpečení a skladování sazenic
Realizace: 04/2011
Investor: Lesní družstvo obcí Přibyslav
Rekonstrukce chodníku U Čtyř pánů – Krakonošova snídaně
Realizace: 07/2010 – 09/2010
Investor: Správa Krkonošského národního parku
Finanční objem: 437 806,- Kč
Rekonstrukce lesní cesty K Drtiči
Realizace: 03/2009 – 10/2009
Investor: Kinský Žďár, a.s.
Finanční objem: 12 451 760,- Kč
Lesní cesta Liščí
Realizace: 07/2009 – 10/2009
Investor: Správa Krkonošského národního parku
Finanční objem: 1 769 751,- Kč
Výstavba LC Ke Koupališti
Realizace: 07/2009 – 05/2010
Investor: Lesy České republiky, s. p., LS Třebíč
Finanční objem: 1 805 275,- Kč
Celková oprava lesní cesty v k.ú. Kněždub
Realizace: 10/2009 – 04/2010
Investor: Lesy České republiky, s. p., LS Lanškroun
Finanční objem: 1 933 970,- Kč
Lesní cesta Dolní Studenecký les I - oprava
Realizace: 10/2007 – 04/2008
Investor: Lesy České republiky, s. p., LS Lanškroun
Finanční objem: 1 611 764,- Kč
Výstavba LC Javorka
Realizace: 11/2007 – 06/2009
Investor: Lesy České republiky, s. p., LS Ledeč nad Sázavou
Finanční objem: 2 047 881,- Kč
Lesní cesta Strážník
Realizace: 07/2005 – 08/2005
Investor: Správa Krkonošského národního parku
Finanční objem: 3 485 468,- Kč
AKTUALITY

Vodní nádrž Kančí obora

V měsíci záři jsme zahájili stavební práce na vodní nádrži "Kančí obora"

Lesní cesta "Od Tesly"

V měsíci listopadu jsme realizovali zakázku LC Od Tesly pro LČR - LS Nasavrky. - Celková délka cesty 1404m - realizační cena 3 534 000,- 

TT Pekelňák

V měsíci srpnu jsme předali lesní cestu " TT Pekelňák - II.etapa" Pro LČR -  LS Třebíč.

KRNAP - Černohorský potok

Účelem této stavby, která se blíží do finále, je oprava nebo obnova původního opevnění a stabilizace toku Černohorského potoku v Krkonošském národním parku.

Výstavba LC Na Velkou Homoli

Zahájili jsme práce na stavbě LC Na Velkou Homoli pro objednatele Lesy České republiky, s.p., lesní správa Ledeč nad Sázavou - mezi obcemi Malčín a Služátky

LC Splavská

V měsíci červnu 2016 proběhlo předání dokončené stavby „LC Splavská k.ú. Plačkov a Zdislavice u Herálce“.

Oprava lesních cest v říčanském lese

Dokončili jsme opravu lesních cest v říčanském lese v k.ú. Říčany. Byla provedena kompletní rekonstrukce čtyř lesních cest v celkové délce 1,4 km.

KRKONOŠE BEZ BARIÉR

V měsíci srpnu naše společnost předá Správě Krkonošského národního parku významnou zakázku z projektu Správy Krnap „KRKONOŠE BEZ BARIÉR“.

Rekonstrukce lesních cest na území Krkonoš - II. etapa

V návaznosti na úspěšně zakončenou I. etapu rekonstrukcí lesních cest ve východních Krkonoších v roce 2014 pokračujeme v letošním roce v opravách lesních cest na území Krkonoš západních.

Rekonstrukce lesní cesty "Bučina"

Zahájili jsme stavební práce na rekonstrukci lesní cesty "Bučina". Rekonstrukce LC je rozčleněna na hlavní trasu o délce 2 388m a dvou vedlejších tras 950m a 390m. Projekt dále řeší zpevnění přilehlých přibližovacích linek o celkové délce 3 040m.

Dokončujeme rekonstrukce lesních cest na území Krkonoš

V měsíci srpnu 2014 naše společnost předá Správě Krkonošského národního parku významnou zakázku rekonstrukci lesních cest na území západních a východních Krkonoš.

Rekonstrukce lesních cest na území Krkonoš

Naše společnost získala ve výběrovém řízení významnou zakázku na rekonstrukci lesních cest na území západních a východních Krkonoš.
» Více