PROFIL DIVIZE

Společnost AQUASYS spol. s r.o. se v několika posledních letech, především díky skvělému strojovému vybavení a profesionalitě svých zaměstnanců, prosazuje i v oblasti dopravních staveb.

Prosazení se v této náročné oblasti stavebnictví v dnešní nelehké ekonomické situaci je výsledkem správně zvoleného přístupu vedení společnosti při zavádění nejmodernějších technologií a investic do technického zázemí firmy i potenciálu svých zaměstnanců. Již od počátku svého působení na trhu stavebních prací klade společnost důraz na dosažení nejvyšší kvality realizovaných zakázek a na udržení konkurenceschopnosti především využíváním moderního strojového a technologického vybavení. Pro dosažení stanoveného cíle, být vždy o krok napřed před konkurencí, používáme na našich stavbách technologie, které nejsou dosud standardem ani na technologicky mnohem náročnějších stavbách.

Takovým příkladem je systém „ TOPCON 3D GPS+", určený k řízení výšky a sklonu radlice stavebního stroje v terénu a využívající GPS satelitní nivelační technologie. TOPCON využívá nejen signálu z amerických GPS satelitů, ale také signálu z ruských GLONASS satelitů, díky čemuž může pracovat 24 hodin denně a hlavně dosahovat velmi přesných výsledků ( až +/- 5 mm v horizontálním směru a +/- 15 mm ve směru vertikálním). Výhody používání nejmodernějších nivelačních systémů nám umožňují realizovat i ty nejnáročnější dopravní stavby s maximální přesností a vysokou produktivitou práce.

Dopravní stavby

Společnost AQUASYS spol. s r.o. zaměřuje svoji činnost především na výstavbu a rekonstrukce dálnic a pozemních komunikací všech typů, výstavbu cyklistických tras, zpevněných ploch, parkovišť nebo chodníků. Mezi realizovanými projekty se objevují rovněž rekonstrukce či výstavby mostních objektů, zkušenosti máme i se sanacemi sesutých svahů. Působnost společnosti se postupně rozšiřuje na celé území naší republiky.

Kvalitní strojové vybavení a dlouholeté zkušenosti v oboru jsou pro naše obchodní partnery zárukou kvality a vzájemně výhodné spolupráce. Naším cílem je, aby se jméno společnosti stalo jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance symbolem profesionality, kvality a jistoty.

Provádíme:

  • výstavbu pozemních komunikací všech typů
  • výstavbu chodníků a zpevněných ploch
  • výstavbu cyklistických tras
  • kompletní rekonstrukce komunikací, včetně jejich odvodnění
  • realizaci konstrukčních vrstev pomocí GPS nivelace
  • rekonstrukce a výstavba mostních objektů
  • sanaci svahů

AKTUALITY

Obchvat Nové Veselí

Stavíme pro vás 5km dlouhý obchvat Nového Veselí
AQUASYS - obchvat Nové Veselí

I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka

Výstavba přeložky silnice I/19 v úseku mezi stávajícím dočasným napojením místní komunikace průmyslové zóny města Žďáru nad Sázavou se silnicí III/35421 a stávající silnicí I/19 u odbočky na Mělkovice pokračovala dle schváleného harmonogramu i v uplynulém období.

Obchvat I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na stavbě obchvatu města Žďáru nad Sázavou – Mělkovice.

Cyklostezka Ostrov nad Oslavou

V měsíci prosinci jsme dokončili stavbu "Cyklostezka Ke Hřbitovu Ostrov nad Oslavou".

Místní komunikace v obci Cikháj

V první polovině září jsme dokončili terénní úpravy u nově provedených místních komunikací v obci Cikháj.

Dokončení stavby

Předání stavby „I/23 Vladislav-Studenec
» Více