PROFIL DIVIZE

Od roku 2008 se společnost Aquasys zabývá těžbou a zpracováním kameniva drcením a následným tříděním. Rozšířili jsme tak již dříve poskytované služby v oboru recyklace stavebních odpadů drcením a výroby (recyklátu), materiálu vhodného k druhotnému použití ve stavební výrobě.

K výrobě drceného kameniva i k recyklaci používáme mobilní odrazové nebo drtiče s vestavěným dvousítným třídičem, patřící k největším mobilním drtičům používaných ve střední Evropě. Nadsítné nebo meziprodukt dále zpracováváme v druhém stupni drcení na kuželovém drtiči(granulátoru), pro dosažení lepší křivky zrnitosti u drtí a snížení poměru podsítného 0/2 - 0/8 mm. Drcený materiál, roztříděný na vestavěném třídiči dále třídíme na další frakce mobilním třísítným třídičem s celkovou sítovou plochou 28 m2. Díky moderní technologii vyrábíme kvalitní
výrobky a splňujeme vysoké nároky na denní výkon, vlastnosti výrobku a kvalitu vytřídění.

V rámci činnosti provádíme:

  • DRCENI / RECYKLACEPrimární drcení rubaniny včetně povrchové těžby a sekundárního rozpojení nadměrných kusů
  • Sekundární drcení nadsítného nebo meziproduktu.
  • Výrobu štěrkodrtí 0/32, 0/63, 0/125, nebo nestandardních velikostí dle požadavků zákazníka 
  • Výroba štěrků 32/63, 63/125, nebo nestandardních velikostí dle požadavků zákazníka 
  • Výrobu drtí 0/2, 0/4, 0/8, 2/5, 4/8, 8/11, 11/22, 8/16, 16/32, 22/32 nebo dle požadavků zákazníka 
  • Uložení výrobku na deponie, nakládka, nebo nakládka a přeprava výrobku na vzdálenost dle požadavků zákazníka 
  • Výrobky dle norem ČSN EN 13 242 (kamenivo pro stmelené a nestmelené směsi), 13 043 (kamenivo pro asfaltové směsi), 12 620 (kamenivo do betonu) a 13 450 (kamenivo pro kolejová lože) v závislosti na vlastnostech a kvalitě vstupního materiálu 
  • Práce provádíme v rámci vlastního oprávnění k hornické činnosti 
  • V rámci kompletnosti zakázky zajistíme vrtací a trhací práce včetně projektu
AKTUALITY

Rozšíření strojového parku

v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti výroby drceného kameniva a zejména výroby hraněných drtí, jsme rozšířili strojové vybavení o kuželový drtič Finlay C 1540 RS.

Drcení - Začátek sezony 2011

Letošní sezonu výroby kameniva jsme začali v kamenolomu na blokovou těžbu.

Kompletní údržba GIPOKOMBI RC 130 FDR

Převezli jsme mobilní drtičku GIPO do našich dílen, kde provádíme kompletní údržbu.

» Více