PROFIL DIVIZE

Nedílnou součástí činností, kterými se zabývá společnost Aquasys, je odstraňování staveb, jejich mechanické nebo ruční rozebírání, odstraňování pomocí trhacích prací a celková sanace nebo vyčištění pozemků. Společnost se touto činností zabývá již od počátků svého působení a to buď na stavbách, na kterých jako generální dodavatel nové stavby musí odstranit staré objekty v rámci zakázky, nebo jako specialista provádí odstraňování a demolici staveb, objektů nebo celých areálů v rámci přípravy území pro budoucí záměry. Po dobu působení v této oblasti jsme se vybavili speciální technikou, jako jsou bourací, střihací nebo vydrcovací hydraulické nůžky, bourací kladiva různých velkostí, rýpadla s dlouhým dosahem nebo drtiče na úpravu suti v dále použitelný recyklát a k separaci kovů. Pro kompletní nabídku služeb v této oblasti je naše společnost oprávněná nakládat s odpady, s nebezpečnými odpady a je oprávněná k přijmutí odpadu k následné likvidaci.

Prováděné práce:AQUASYS - Demolice

  • Inženýrská činnost
  • Ruční rozebírání objektů pomocí malé mechanizace
  • Mechanické rozebírání objektů těžkou mechanizací
  • Vyklízení objektů a sanace pozemků
  • Destrukce objektů pomocí trhacích prací
  • Recyklace betonové i cihelné suti včetně separace kovů
  • Separace, třídění a likvidace odpadů
  • Celková rekultivace nebo příprava území pro následné činnosti

 

AKTUALITY

Heřmanův Městec - demolice objektů

Pro zadavatele Česká republika – Správa státních hmotných rezerv byly ve skladovacích kapacitách Vrbice I a Vrbice II odstraněny vymezené stavební objekty.

Demolice chladících věží v areálu teplárny v Plané nad Lužnicí

V měsíci prosinci probíhají dokončovací práce na demolici chladírenských věží areálu teplárny v Plané nad Lužnicí.

Demolice objektu v Břeclavi

Začátkem měsíce března jsme dokončili demolici objektu v Břeclavi č. p. 3212.

Demolice objektu v Břeclavi č.p. 3212

V měsíci lednu jsme zahájili demolici objektu v Břeclavi č.p. 3212.

Demolice hospodářského objektu Žďár nad Sázavou

Dne 16.ledna 2013 jsme převzali areál bývalého hospodářského objektu v ulici Novoměstská ve Žďáru nad Sázavou určeného k demolici.

Demolice Zlaté Hory – Třetí etapa

Na Zlatých Horách dokončujeme třetí etapu projektu“ Technická rekultivace“. Po odstranění všech nadzemních objektů, včetně základových konstrukcí, započala technická rekultivace. 

Zlaté Hory se otřásly

Zlatými Horami 15.4. dopoledne, přesně v deset hodin, otřásl výbuch. Po 18ti letech od ukončení těžby zlata jsme odstřelili místní těžební věž.

Demolice Zlaté Hory - druhá etapa

Na konci měsíce února začala naše společnost další etapu likvidace a rekultivace Starého závodu Zlaté Hory.
» Více