Dokončili jsme protipovodňové ochrany v Benátkách nad Jizerou

Provedená výstavba protipovodňových opatření zajišťuje ochranu města Benátky nad Jizerou před povodněmi. Úroveň ochrany je navržena na povodňový průtok Q100 s navýšením o bezpečnostní rezervu 0,3 m. Nadzemní část stavby, která zabraňuje přímému rozlivu řeky, tvoří pohledově upravená železobetonová stěna nebo sypaná zemní hráz. V místech přístupu k řece a křížení stávajících komunikací je navrženo mobilní hrazení. V některých úsecích je na koruně ŽB stěny nebo zemní hráze instalováno mobilní hrazení. Tato kombinace byla zvolena z důvodu příliš velké hrazené výšky. Podzemní stěnu tvoří ocelové štětovnice, ŽB podzemní stěna, trysková injektáž a trysková injektáž v kombinaci s mikropilotami.

 

Na kanalizačním systému jsou navržena opatření, která zabraňují zpětnému zatopení chráněných území vodou z řeky Jizery. Na kanalizaci jsou navrženy hradící prvky a tlakový poklop. Splaškové a dešťové vody jsou v rámci jednotlivých ochráněných úseků akumulovány v kanalizačním systému a nově zbudovaných hradících šachtách a pomocí mobilní čerpací techniky převáděny do řeky Jizery.

V rámci stavby byly přeloženy plynovody, které křižují linii PPO a sdělovací kabel v korytě vodoteče z důvodu realizované prohrábky dna řeky Jizery.

Délka ochranné hráze (zdi) je dle skutečného provedení 1818 m, délka mobilní stěny 246m a dálka úpravy zkapacitnění toku 436m.

Stavba byla rozdělena na tyto stavební objekty:

SO 01 Železobetonová stěna – ČOV
SO 02 Zemní hráz – železniční most
SO 03 Železobetonová stěna a zemní hráz – tenisové kurty
SO 04 Železobetonová stěna – slepé rameno
SO 05 Železobetonová stěna – ulice Dělnická
SO 06 Zemní hráz – lokalita V Olšinách
SO 07 Železobetonová stěna – objekt sodovkárny
SO 08 neobsazeno
SO 09 Zemní hráz – jih
SO 10 Prohrábka řeky Jizery
SO 11 Opatření na stokové síti
PS 01 Mobilní čerpací stanice
SO 12 Náhradní výsadba a následná péče
SO 13 Přeložky plynovodu
SO 14 Terénní úpravy – Dělnická ulice
SO 15 Přeložka sdělovacího kabelu
SO 16 Kotec pro psy


TISKOVÉ ZPRÁVY

CYKLOSTEZKA MATĚJOV - NOVÉ VESELÍ

V sobotu 24.8.2019 jsme slavnostně otevřeli cyklostezku Matějov - Nové Veselí
Cyklostezka Matějov - Nové Veselí

KANALIZACE PETROVICE

Základní kámen stavby kanalizace v Petrovicích u Nového města na Moravě byl položen 26. června 2019.
AQUASYS - Petrovice

STRONGMAN CUP 2019

AQUASYS Strongman cup 2017

druhý ročník středoevropského poháru

CAT 730

Nové dempry CAT 730
CAT 730

BRZKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE A ČOV

Obec Brzkov zahájila provoz nové kanalizace a čistírny odpadních vod

Brzkov - odkanalizování obce

KANALIZACE STRÁNECKÁ ZHOŘ

Dne 28.11.2017 byla slavnostně zahájena realizace projektu „Kanalizace Stránecká Zhoř - Kochánov s napojením na ČOV Měřín"
AQUASYS - Stránecká Zhoř

NOVÉ STROJE CAT 315F A CAT 320E

Rozšířili jsme strojový par o dva nové stroje CAT 315F a CAT 320E
CAT 315 CAT 320

NEMOCNICE PELHŘIMOV

Nové parkoviště Nemocnice Pelhřimov bylo slavnostně otevřeno za účasti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
AQUASYS - Nemocnice Pelhřimov

NOVÁ POSILA FIREMNÍ FLOTILY

Rozšířili jsme náš vozový park o dva nové vozy Mercedes Benz Actros 2551 LS a VOLVO FH 13 500
AQUASYS - MB a VOLVO

SPORTOVEC ROKU 2015

Naše společnost se stala partnerem prestižní soutěže SPORTOVEC ROKU 2015.
Sportovec roku 2015 

NOVÝ OBCHVAT OTEVŘEN

V pondělí 23.listopadu 2015 byl otevřen chybějící úsek důležité komunikace spojující průmyslovou zónu Jamská se silnicí I/19 vedoucí do Nového Města na Moravě.
AQUASYS - obchvat Žďár 

ČELNÍ NAKLADAČ VOLVO L120H

V letošním roce jsme rozšířili skupinu čelních nakladačů o nové VOLVO L120H
AQUASYS - VOLVO L120H

» Více